ĐẶC ĐIỂM CUA LÔNG

tham khảo bảng giá

PHÂN BIỆT CUA ĐỰC VÀ CUA CÁI

BẢNG GIÁ CUA LÔNG

(Giá thay đổi theo ngày, vui lòng liên hệ để cập nhật chính xác)

CUA ĐỰC
Trọng Lượng Giá Tiền/kg
3-4 con/kg 900.000đ
4-5 con/kg 800.000đ
5-6 con/kg 750.000đ
6-7 con/kg 700.000đ
CUA CÁI
Trọng Lượng Giá Tiền/kg
4-5 con/kg 1.000.000đ
5-6 con/kg 900.000đ
5-6 con/kg 800.000đ
6-7 con/kg 700.000đ

ĐẶT HÀNG NGAY


*